Skip to main content
Homepage

SUSHI X KOBE

En konsert med Sushi X Kobe er som en blanding av en metalkonsert og et slagsmål på en fotballpub. Med sin hyperenergiske og aggressive rapmusikk spiller de punk for framtiden. Kall det hva du vil. Sushi X Kobe er en duo det er umulig å forholde seg likegyldig til.

Booking: lasse@act.as